Sache cosmetics


Obiteljska manufaktura “Radovan Petrović” s dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji meda se odlučila za izradu 100 % prirodne kozmetike na bazi meda i biljnih ekstrakata.

Kako bi uspjeli prikazati viziju o 100% prirodnim, zdravim i ekološkim proizvodima odlučili smo se za čiste vizuale neutralnih boja, inspirirane saćama.

Nakon osmišljenog imena i vizualnog identiteta, osvrnuli smo se na ambalažu i promotivne materijale (counter display, brošure, letci, roll up, promo pult…).

U nastavku su primjeri konačnih proizvoda.