Širi centar Samobora – katalog radova


U strožijoj, matematičkoj formi dizajnirali smo unutrašnjost ovog kataloga arhitektonskih rješenja. Svrha je bila prikazati najbolje radove na jednostavan način koji stavlja arhitektov rad u središte.

Na koricama smo odlučili koristiti boje Grada Samobora u kombinaciji s tipografijom.