Blocar – Zdravo srce je OK


O.K. je imati zdravo srce misao je vodilja i headline kampanje. Letak je u obliku šake i prsta koji aplicira na značenje riječi 0.K. (zero killing – hrv. u redu je), dok je etui letka izrezan tako da šaka kada se stavi u etui izgleda upravo kao srce.

Prilikom otvaranja letka nazire se glavni vizual sa šakom i naslovom – O.K. je imati zdravo srce!