Abbot


Tarka je lijek za srce i krvne žile. Trebali smo tržištu dati nešto novo te pronaći  nekonvencionalan način za promociju lijeka. Kakav bi to osjećaj bio kada bi krvne žile bile začepljene, a krvna zrnca su nagurana u uskome prostoru, baš kao što bi se ljudi osjećali u tijesnoj konzervi sardina. Konzerva u komunikaciji lijekova bila je daleko od konzervativnog. Drugačiji pristup u komunikaciji lijekova rezultirao je velikom...

Read More