Billa


Ovaj veliki trgovački lanac nam se obratio sa zahtjevom za osmišljavanjem novog brenda pod kojim bi bili zastupljeni hrvatski proizvođači voća i povrća u Billi. Prvo smo osmislili ime za brend, a nakon toga i vizualni identitet. Vrtovi Hrvatske simboliziraju hrvatska polja i plodove, a u ovom amblemskom logotipu objedinili smo to...

Read More