Obrt Veli


Izazov: Stvoriti atraktivnu i modernu liniju proizvoda koja će se osim na tuzemnom, plasirati i na internacionalno tržište. Obzirom da je u segmentu likera ciljana skupina uglavnom starija ženska populacija, izazov je kroz atipičan i mladolik izražaj promijeniti mindset potrošača te se preusmjeriti na mlađi target. Rješenje: Korišten je luksuzni papirnati materijali u kombinaciji s UV lakom i magenta foliotiskom. Apstraktnom grafikom...

Read More