Decod telecom


Dekod telekom ltd. is a telecom and computer software company. We have created logo which, instead of an icon holds Morse code interpretation for company name.

Kreirali smo logotip koji, umjesto ikone, uz tipografiju ima Morseovu interpretaciju riječi Dekod.