Escontral – ne dopusti da ti alergija pokvari raspoloženje


Ono što je svakako vezano uz alergije jeste nametljivost simptoma koji smetaju na putu svakodnevnom životu. Ovu mini-kampanju smo odlučili započeti motivirani upravo tom glavnom idejom.

“Ne dopusti da ti alergija pokvari raspoloženje” je headline ove komične kampanje za lijek protiv alergija Escontral.