Grad Samobor – vizualni identitet


Pri izradi vizualnog identiteta, službenog logotipa i grba Grada Samobora korišteni su svi dostupni izvori i arhive kako bismo kreirali ikonografiju u skladu s poviješću.

Kao osnovna boja obilježja određena je duboka crvena, a u izradi promotivnih materijala strare samoborske slike i vizure ovog bogatog grada.