Makromicin – Savršena doza zdravlja


Balans, ravnoteža, ekvilibrijum. Ima li još koji način za nazvati ovo savršeno stanje? Možda ga je ipak bolje prikazati starim kineskim crno-bijelim simbolom života.

Makromicin – baš savršena doza dizajna.