Nagrada za fotografiju – Istria Nobilissima


Fotografije našeg kreativnog direktora Romana Grozića dobile su nagradu na Istria Nobilissima, natječaju za umjetnost i kulturu. Istria Nobilissima je eminentno natjecanje za kulturu pokrenuto davne 1967.

Nagrađene fotografije su korištene u svrhu kampanje za koncertne plakate Zagrebačkih solista.