Country čipi čipsu nagrada za dizajn u cjelini Cropaku 2015.


Franck Country čipi čips, djelo naših ruku i naših copywritera, ovjenčano je nagradom na Cropaku 2015. u kategoriji za najbolji dizajn u cjelini.

Ova serija proizvoda startala je 2013. godine, a u našim rukama je od samog početka. Domaćinski dizajn, vizualno upečatljiv i bogat detaljima, Country je čipi čips s pričom.