Poliklinika Rident promo film


Rident je vodeća dentalna poliklinika u Hrvatskoj i jedna od najvećih, ako ne i najveća, privatna dentalna poliklinika u Europi. Godišnje ova poliklinika bilježi oko 30.000 prijema pacijenata, najvećim dijelom Talijana.

Za klijenta ovakvog kalibra snimili smo nekoliko verzija reklamnog spota snimanog u samoj poliklinici. Ovdje prikazujemo skraćenu verziju od 1 minute.