Večeri hrvatske poezije – Vrazova Ljubica


Ljubica je bila muza našeg poznatog pjesnika Stanka Vraza koja je živjela u Samoboru. Večeri ljubavne poezije posvećene Ljubici održavaju se svake godine u Samoboru te su postale tradicionalni event u gradu.

Kao aktivni sudionik u ovom festivalu poezije, kroz godine smo razvili jedinstveni vizualni identitet večeri koji svake godine obilježavaju dvije stvari: nova, lijepa Ljubica i fotografija Romana Grozića.

Predstavljamo seriju knjižica ljubavne poezije i plakata kroz godine.