Vitalia


venal

Vitalia je dodatak prehrani te jedan od najprodavanijih brendova JGL-a.

Pri dizajniranju vizualnog identiteta i kutijice proizvoda oslonili smo se na logotip Vitalia, kojeg smo istaknuli srebrnom folijom. To je ono što je kutijicama dalo prepoznatljiv “štih”.

Razlikovni elementi su nazivi pojedinih proizvoda i kolorizam, specifičan za svaku kutjicu.

skupno_vitalia-NOVA